شرکت ​​​​​​​نانو زیست پلیمر پارس (پانوتک)

تماس با ما

ما منتظر حضور شما هستیم.

تماس با ما

تلفن:
فکس:
ایمیل:

0919560870102189771507info@Panotech.ir

آدرس

میدان آزادی، بزرگراه شهید لشگری، بعد از ایستگاه مترو بیمه، کارخانه نوآوری آزادی، فضای اشتراکی زاویه، شرکت نانو زیست پلیمر پارس(پانوتک)​​​​​​​
کد پستی: 5422919513