شرکت ​​​​​​​نانو زیست پلیمر پارس (پانوتک)

نمونه محصولات ما

باکتری‌های ما تمامی محصولات نانو سلولزی مورد نظر شما را سنتز خواهند کرد.

ما افتخار می‌کنیم که بهترین‌ها را ارائه می‌دهیم.

متنوع ترین محصولات نانو سلولز باکتریایی در ایران