شرکت ​​​​​​​نانو زیست پلیمر پارس (پانوتک)

اخذ تأییدیه واحد ارزیابی محصولات نانو ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

شرکت نانو زیست پلیمر پارس در جریان چالش ساخت زخم پوش‌های مبتنی بر نانو الیاف جهت درمان زخم پای دیابتی، بعد از بررسی‌های واحد ارزیابی محصولات نانویی ستاد ویژه فناوری نانو، موفق به اخذ تأییدیه این واحد شود. 

محصول شرکت نانو زیست پلیمر پارس با برند پانوتک، یک زخم‌پوش مبتنی بر نانو الیاف سلولز باکتریایی است که می‌تواند شروع نسل جدیدی از زخم‌پوش‌ها در ایران باشد. 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها