شرکت ​​​​​​​نانو زیست پلیمر پارس (پانوتک)

بازدید مسئولان شرکت سرمایه گذاری سراوا از استارت آپ پانوتک

 در جریان بازدید هییت رییسه سراوا از شتابدهنده شزان، این گروه از استارت آپ پانوتک نیز دیدن کردند. همچنین چند نفر از اعضای سازمان گسترش صنایع کشور نیز از پانوتک دیدن کردند.

بازدید اعضاء سازمان گسترش صنایع کشور از استارت آپ پانوتک 

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها